چهار شنبه 20 بهمن 1395
ن : دبیر

عضویت در انجمن

 عضویت در انجمن علمی آمار زیستی ایران

 

 مبلغ حق عضویت سالیانه در انجمن علمی آمار زیستی ایران در سال 1395 به شرح است:

 

عضویت اعضای پیوسته 50000 تومان

عضویت اعضای وابسته 20000 تومان

عضویت دانشجویان به صورت اعضای پیوسته 25000 تومان

عضویت دانشجویان به صورت اعضای وابسته 10000 تومان

موسسات و یا نهادها 1000000 تومان

 

شماره حساب:

حساب بانک ملی ایران شعبه دانشگاه کد 87
شماره حساب:0110782867000
کارت: 0499-9971-9918-6037
به نام انجمن علمی آمار زیستی ایران.
لطفا تصویر فیش واریزی را با مشخصات دقیق (نام، نام خانوادگی، کد ملی، دانشگاه یا محل اشتغال) به آدرس iranian.biostatistics@gmail.com  ای میل فرمایید.

:: موضوعات مرتبط: معرفی انجمن، قابل توجه اعضاء، ،
:: برچسب‌ها: عضویت, انجمن آمار زیستی,


یک شنبه 20 فروردين 1394
ن : دبیر

نمایندگان انجمن

دکتر غلامی

تربیت مدرس تهران

دکتر روشنی

علوم پزشکی سنندج

دکتر یاسری

علوم پزشکی تهران

دکتر محجوب

علوم پزشکی همدان

دکتر زایری

علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر رضایی

علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر فیضی

علوم پزشکی اصفهان

دکتر بهرام پور

علوم پزشکی کرمان

دکتر اسماعیلی

علوم پزشکی مشهد

دکتر خیری

علوم پزشکی شهرکرد

دکتر فلاح زاده

علوم پزشکی یزد

دکتر رفیعی

علوم پزشکی اراک

دکتر صالحی

علوم پزشکی ایران

دکتر طهماسبی

علوم پزشکی بوشهر

دکتر رهگذر

علوم بهزیستی و توانبخشی

دکتر شهرکی

علوم پزشکی زابل

دکتر یزدانی  چراتی

علوم پزشکی مازنداران

دکتر قربانی

علوم پزشکی سمنان

دکتر اصغری

علوم پزشکی تبریز

دکتر غفاریان شیرازی

علوم پزشکی یاسوج

دکتر خلخالی

علوم پزشکی ارومیه

دکتر رخشانی

علوم پزشکی سبزوار

دکتر سایه میری

علوم پزشکی ایلام

دکتر امانی

علوم پزشکی اردبیل

دکتر بهنام پور

علوم پزشکی گرگان

دکتر جهانی هاشمی

علوم پزشکی قزوین

دکتر کاظم نژاد

علوم پزشکی گیلان

دکتر آیت الهی

علوم پزشکی شیراز

دکتر حاجیان

علوم پزشکی بابل

دکتر احمدی انگالی

علوم پزشکی اهواز

دکتر اکبری

علوم پزشکی کاشان

 

 


:: موضوعات مرتبط: معرفی انجمن، نمایندگان انجمن، قابل توجه اعضاء، ،


یک شنبه 20 آذر 1393
ن : دبیر

عضویت در انجمن

  • عضويت پيوسته : هيات موسس انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد رشته‌ آمار زيستي باشند مي‌توانند طبق ضوابط مذكور در اين اساسنامه به عضويت انجمن درآيند .
  • عضويت وابسته : افرادي كه حائز شرايط زير باشند مي‌توانند به عضويت انجمن درآيند :

    كليه كساني كه داراي درجه كارشناسي و يا بالاتردر يكي از رشته هاي مصوب وزرات علوم يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيباشند:: موضوعات مرتبط: معرفی انجمن، قابل توجه اعضاء، ،


صفحه قبل 1 صفحه بعد