شماره جدید Biostatistics and Epidemiology

شنبه 6 آبان 1396
ن : دبیر

شماره جدید Biostatistics and Epidemiology

شماره اول از دوره سوم مجله Journal of Biostatistics and Epidemiology منتشر شد.

:: موضوعات مرتبط: انتشارات، ،