دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور دکترای علوم پزشکی 98-97 - 1396-11-28 09:21:00
دروس امتحانی و ضرائب کنکور ارشد آمار زیستی سال 97 - 1396-11-28 09:08:00
دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور ارشد 98-97 منتشر شد. - 1396-11-28 09:00:00
فهرست منابع آزمون کارشناسی ارشد 98-97 اعلام شد - 1396-09-21 09:52:00
شماره جدید Biostatistics and Epidemiology - 1396-08-06 15:49:00
شماره جدید Biostatistics and Epidemiology - 1396-08-06 15:45:00
شماره جدید Biostatistics and Epidemiology - 1396-06-20 12:24:00
تمدید ثبت انتخاب رشته کارشناسی ارشد - 1396-05-29 15:00:00
مرحله دوم آزمون( مصاحبه) دکترای آمار زیستی برگزار شد. - 1396-04-19 15:53:00
مرحله دوم آزمون (مصاحبه) دكتري آمار زیستی سال تحصیلی 97-96 - 1396-04-14 09:15:00
امکان ثبت نام آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال 96 - 1396-02-16 12:01:00
زمان ویرایش فرم ثبت نام آزمون دکترای 96 - 1396-02-03 10:14:00
مدارک مورد پذیرش آزمون دکترا - 1395-11-30 13:07:00
ضرائب آزمون کارشناسی ارشد - 1395-11-30 12:58:00
مدارک مورد پذیرش آزمون کارشناسی ارشد - 1395-11-30 12:53:00
آزمون دکترای سال تحصیلی 97-96 - 1395-11-20 14:28:00
فراخوان جذب هیئت علمی - 1395-11-20 14:19:00
آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال تحصیلی 96-95 - 1395-11-20 13:56:00
عضویت در انجمن - 1395-11-20 09:00:00
اساسنامه انجمن - 1395-11-20 08:50:00
شماره جدید Biostatistics and Epidemiology - 1395-10-08 09:15:00
نمایندگان انجمن - 1394-01-20 09:08:00
عضویت در انجمن - 1393-09-20 09:07:00
اهداف انجمن - 1393-09-17 08:59:00
مجمع عمومي انجمن آمار زيستي ايران تشكيل شد - 1393-09-16 08:03:00