یک شنبه 20 آذر 1393
ن : دبیر

عضویت در انجمن

 • عضويت پيوسته : هيات موسس انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد رشته‌ آمار زيستي باشند مي‌توانند طبق ضوابط مذكور در اين اساسنامه به عضويت انجمن درآيند .
 • عضويت وابسته : افرادي كه حائز شرايط زير باشند مي‌توانند به عضويت انجمن درآيند :

  كليه كساني كه داراي درجه كارشناسي و يا بالاتردر يكي از رشته هاي مصوب وزرات علوم يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيباشند:: موضوعات مرتبط: معرفی انجمن، قابل توجه اعضاء، ،


یک شنبه 17 آذر 1393
ن : دبیر

اهداف انجمن

 • ايجاد ارتباط علمي ، فني ، تحقيقاتي ، آموزشي و تبادل‌نظر بين محققان ، متخصصان و ساير كارشناساني كه به نحوي در شاخه‌هاي گوناگون رشته مرتبط با انجمن فعالیت دارند
 • همكاري با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي و پژوهشي و نيز ساير سازمان‌هايي كه به نحوي با فعاليت‌هاي انجمن مرتبط هستند در برنامه‌ريزي امور آموزشي ، پژوهشي ،‌ بهداشتي و درماني
 • تعامل و همکاری با مراجع ذیصلاح در زمینه بازنگری و ارزشیابی برنامه‌های آموزشی و بهداشتی‌درمانی ، موسسات آموزشی و سطح علمی دانش‌آموختگان مقاطع مختلف علوم پزشکی
 • ارائه خدمات آموزشي ، علمي ، فني و پژوهشي بر اساس ضوابط مربوطه
 • ترغيب و تشويق دانشمندان ،‌ پژوهشگران و دانشجويان در پيشبرد فعاليت‌هاي علمي ، پژوهشي و آموزشي ، بهداشتي‌ و درماني
 • تهيه و تدوين و انتشار نشريات علمي ، آموزشي
 • برگزاري گردهمايي‌هاي آموزشي و پژوهشي ، آموزش مداوم در سطوح ملی و بین‌المللی با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور
 • فراهم كردن زمينه مناسب جهت انجام پژوهش‌هاي علمي مرتبط با رشته مربوطه بخصوص از طريق تشويق و ترغيب متخصصين جوان
 • مشاركت در تشكيل شوراي انجمن‌هاي علمي گروه پزشكي ايران و برنامه‌ريزي امور مرتبط با آن
 • جلب حمايت نهادهاي بين‌المللي براي انجام فعاليت‌هاي علمي ، پژوهشي در عرصه ملي و در چارچوب ضوابط جاري كشور


:: موضوعات مرتبط: معرفی انجمن، اخبار انجمن، ،


یک شنبه 16 آذر 1393
ن : دبیر

مجمع عمومي انجمن آمار زيستي ايران تشكيل شد

اولين مجمع عمومي "انجمن آمار زيستي ايران" در دوازدهم اذر ماه 1393 تشكيل شد. پس از راي گيري اعضاي هيئت مديره انجمن به شرح زير انتخاب شدند:

 آقايان دكتر كاظم محمد (رئيس انجمن)، دكتر محمود محمودي (نائب رئيس انجمن)، دكتر حجت زراعتي (دبير انجمن)، دكتر انوشيروان كاظم نژاد(خزانه دار انجمن)، دكتر مهدي ياسري(عضو هيئت مديره انجمن). همچنين آقايان دكتر مهدي رهگذر و دكتر مصطفي حسيني به عنوان اعضاي علي البدل هيئت مديره انجمن انتخاب گرديدند. آقايان دكتر غلامي و دكتر يكاني نژاد نيز به ترتيب به عنوان بازرس و بازرس علي البدل انجمن انتخاب شدند.:: موضوعات مرتبط: معرفی انجمن، اخبار انجمن، ،