چهار شنبه 20 بهمن 1395
ن : دبیر

عضویت در انجمن

 عضویت در انجمن علمی آمار زیستی ایران

 

 مبلغ حق عضویت سالیانه در انجمن علمی آمار زیستی ایران در سال 1395 به شرح است:

 

عضویت اعضای پیوسته 50000 تومان

عضویت اعضای وابسته 20000 تومان

عضویت دانشجویان به صورت اعضای پیوسته 25000 تومان

عضویت دانشجویان به صورت اعضای وابسته 10000 تومان

موسسات و یا نهادها 1000000 تومان

 

شماره حساب:

حساب بانک ملی ایران شعبه دانشگاه کد 87
شماره حساب:0110782867000
کارت: 0499-9971-9918-6037
به نام انجمن علمی آمار زیستی ایران.
لطفا تصویر فیش واریزی را با مشخصات دقیق (نام، نام خانوادگی، کد ملی، دانشگاه یا محل اشتغال) به آدرس iranian.biostatistics@gmail.com  ای میل فرمایید.

:: موضوعات مرتبط: معرفی انجمن، قابل توجه اعضاء، ،
:: برچسب‌ها: عضویت, انجمن آمار زیستی,


صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد